"airport official" — Słownik kolokacji angielskich

airport official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik lotniska
  1. airport rzeczownik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    At first, airport officials had no record of the computer.

powered by  eTutor logo