"village official" — Słownik kolokacji angielskich

village official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejscowy urzędnik
  1. village rzeczownik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    But now village officials say they are trying to change that.

powered by  eTutor logo