ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"NASA official" — Słownik kolokacji angielskich

NASA official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): NASA urzędnik
  1. NASA rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    NASA officials warned that the project, which costs $800 million, would be difficult to carry out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo