ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"correction official" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: corrections official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik korekty
  1. correction rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They are considered too great a security risk, correction officials said.

powered by  eTutor logo