"League official" — Słownik kolokacji angielskich

League official kolokacja
Popularniejsza odmiana: league official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik ligi
  1. league rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    According to league officials, the average pay will be $4,667 for the season or $583 per week.

powered by  eTutor logo