BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports official" — Słownik kolokacji angielskich

sports official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty oficjalny
  1. sport rzeczownik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    Many international sports officials serve in more than one capacity.

powered by  eTutor logo