"Railroad official" — Słownik kolokacji angielskich

Railroad official kolokacja
Popularniejsza odmiana: railroad official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik kolejowy
  1. railroad rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Railroad officials are to meet with the board later in the week.