"Correction official" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: corrections official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik korekty
  1. correction rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are considered too great a security risk, correction officials said.