"museum official" — Słownik kolokacji angielskich

museum official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik muzealny
  1. museum rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Museum officials would not say what their financial share is.

powered by  eTutor logo