BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport official" — Słownik kolokacji angielskich

sport official kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik sportu
  1. sport rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many international sports officials serve in more than one capacity.

powered by  eTutor logo