"aviation official" — Słownik kolokacji angielskich

aviation official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik lotniczy
  1. aviation rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Why don't Federal aviation officials tell the public what they know?

powered by  eTutor logo