"league official" — Słownik kolokacji angielskich

league official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik ligi
  1. league rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    According to league officials, the average pay will be $4,667 for the season or $583 per week.

powered by  eTutor logo