Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Clinton administration official" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: Clinton Administration official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Clinton urzędnik zarządzania
  1. Clinton rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Clinton Administration officials said they had not yet decided whether to support the plan.

  2. administration rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Clinton Administration officials said they had not yet decided whether to support the plan.

podobne do "Clinton administration official" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Clinton administration official" po angielsku

rzeczownik