BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"urzędnik administracji" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "urzędnik administracji" po polsku

urzędnik administracji

rzeczownik
  1. administration official *  
    For more information, contact your administration official. (Proszę skontaktować się z urzędnikiem administracji po więcej informacji.)

"urzędnik administracji" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: Administration official
  1. administration rzeczownik + official rzeczownik = urzędnik administracji
    Bardzo silna kolokacja

    But exactly who those others will be is still being worked out, Administration officials said.

powered by  eTutor logo