"Museum official" — Słownik kolokacji angielskich

Museum official kolokacja
Popularniejsza odmiana: museum official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik muzealny
  1. museum rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Museum officials would not say what their financial share is.

powered by  eTutor logo