Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"museum admission" — Słownik kolokacji angielskich

museum admission kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wstęp muzealny
  1. museum rzeczownik + admission rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In addition, there is a museum admission of $3 for children 2 and up.