"Transportation Official" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: transportation official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Transport Urzędnik
  1. transportation rzeczownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And transportation officials already have the power to raise the number, without any action by Congress.

powered by  eTutor logo