"custom official" — Słownik kolokacji angielskich

custom official kolokacja
Popularniejsza odmiana: customs official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik zwyczaju
  1. custom rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Customs officials say they have not yet worked out the costs of the program.

powered by  eTutor logo