BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"transit official" — Słownik kolokacji angielskich

transit official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik tranzytowy
  1. transit rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By the end of the year, they will be gone, transit officials say.

powered by  eTutor logo