"health official" — Słownik kolokacji angielskich

health official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik zdrowotny
  1. health rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Health officials said the drug would be available to all poor patients for two years.

powered by  eTutor logo