PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Health official" — Słownik kolokacji angielskich

Health official kolokacja
Popularniejsza odmiana: health official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik zdrowotny
  1. health rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Health officials said the drug would be available to all poor patients for two years.