BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"Industry official" — Słownik kolokacji angielskich

Industry official kolokacja
Popularniejsza odmiana: industry official
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik przemysłu
  1. industry rzeczownik + official rzeczownik
    Silna kolokacja

    But he said industry officials did not plan to change their position.

powered by  eTutor logo