TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"direct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

direct przymiotnik

direct + rzeczownik
Kolokacji: 440
direct contact • direct result • direct access • direct descendant • direct control • direct link • direct connection • direct line • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. direct contact = bezpośredni kontakt direct contact
2. direct result = bezpośredni rezultat direct result
3. direct access = bezpośredni dostęp, swobodny dostęp direct access
4. direct descendant = osoba wywodząca się w prostej linii od kogoś direct descendant
5. direct control = sterowanie bezpośrednie direct control
6. direct link = bezpośrednie połączenie direct link
7. direct connection = bezpośrednie połączenie direct connection
8. direct line = telefon bezpośredni direct line
9. direct route = bezpośrednia trasa direct route
11. direct hit = celny strzał, bezpośrednie trafienie direct hit
12. direct evidence = dowód bezpośredni direct evidence
13. direct order = bezpośredni rozkaz direct order
14. direct service = bezpośrednia służba direct service
15. direct flight = lot bezpośredni direct flight
16. direct investment = inwestycja bezpośrednia direct investment
  • Total direct foreign investment from 1991 through 1996 was $831 million.
  • A. I think foreign direct investment will go up a lot.
  • The same is true for foreign direct investment in general.
  • China has much foreign direct investment in it from other countries.
  • But direct investment by Japanese companies will be very important.
  • Foreign direct investment fell last year to $319 million, from $1.8 billion in early 2001.
  • For the first quarter, foreign direct investment was down 48 percent from the period a year earlier.
  • Foreign direct investment will go on growing, and probably faster than trade.
  • This was the first such direct investment in that nation by a French food company.
  • At the same time, foreign direct investment declined 9.2 percent to $18.6 billion.
18. direct competition = bezpośrednia konkurencja direct competition
20. direct attack = bezpośredni atak direct attack
21. direct impact = bezpośredni wpływ direct impact
22. direct involvement = bezpośrednie zaangażowanie direct involvement
23. direct sunlight = bezpośrednie światło słoneczne direct sunlight
24. direct reference = bezpośrednie odniesienie direct reference
25. direct mail = reklama pocztowa direct mail
26. direct response = bezpośrednia reakcja direct response
27. direct relationship = zależność bezpośrednia direct relationship
28. direct marketing = marketing bezpośredni direct marketing
29. direct talk = bezpośrednie mówienie direct talk
30. direct influence = bezpośredni wpływ direct influence
31. direct experience = bezpośrednie doświadczenie direct experience
32. direct approach = bezpośrednie podejście direct approach
33. direct question = pytanie bezpośrednie direct question
34. direct threat = groźba bezpośrednia direct threat
35. direct rule = rządy bezpośrednie direct rule
36. direct command = bezpośrednie polecenie direct command
37. direct consequence = bezpośrednie konsekwencje direct consequence
38. direct aid = bezpośrednia pomoc direct aid
40. direct confrontation = bezpośrednia konfrontacja direct confrontation
41. direct challenge = bezpośrednie wyzwanie direct challenge
42. direct competitor = konkurent bezpośredni direct competitor
43. direct conflict = bezpośredni konflikt direct conflict
44. direct ancestor = bezpośredni przodek direct ancestor
45. direct comparison = bezpośrednie porównanie direct comparison
47. direct cost = koszt bezpośredni direct cost
49. direct knowledge = bezpośrednia znajomość direct knowledge
50. direct appeal = bezpośredni apel direct appeal
52. direct assault = bezpośrednia napaść direct assault
53. direct payment = płatność bezpośrednia direct payment
55. direct support = bezpośrednie wsparcie direct support
56. direct role = bezpośrednia rola direct role
57. direct answer = bezpośrednia odpowiedź direct answer
58. direct sequel = bezpośredni dalszy ciąg direct sequel
59. direct supervision = nadzór bezpośredni direct supervision
60. direct way = bezpośrednia droga direct way
61. direct responsibility = bezpośrednia odpowiedzialność direct responsibility
62. direct translation = bezpośrednie tłumaczenie direct translation
63. direct contrast = wyraźny kontrast direct contrast
64. direct proportion = proporcjonalność prosta direct proportion
65. direct cause = bezpośrednia przyczyna direct cause
66. direct assistance = bezpośrednia pomoc direct assistance
67. direct benefit = bezpośrednia korzyść direct benefit
68. direct method = metoda bezpośrednia (nauczania języków obcych) direct method
69. direct path = bezpośrednia droga direct path
70. direct correlation = bezpośrednia korelacja direct correlation
71. direct interest = bezpośrednie zainteresowanie direct interest
73. direct train = pociąg bezpośredni direct train
74. direct sales = sprzedaż bezpośrednia direct sales
75. direct opposition = bezpośrednia opozycja direct opposition
76. direct relation = zależność bezpośrednia, pochodzenie w linii prostej direct relation
77. direct violation = bezpośrednie naruszenie direct violation
79. direct authority = bezpośrednia władza direct authority
80. direct vote = głosowanie bezpośrednie direct vote
82. direct debit = polecenie zapłaty direct debit
83. direct participation = bezpośredni udział direct participation
84. direct loan = pożyczka bezpośrednia direct loan
85. direct criticism = bezpośrednia krytyka direct criticism
86. direct contribution = bezpośredni artykuł direct contribution
87. direct quote = bezpośredni cytat direct quote
88. direct object = dopełnienie bliższe direct object
89. direct tax = podatek bezpośredni direct tax
90. direct heir = bezpośredni spadkobierca direct heir
91. direct style = bezpośredni styl direct style
92. direct descendent = bezpośredni malejący direct descendent
93. direct view = bezpośrednia opinia direct view
94. direct bearing = bezpośrednie zachowanie direct bearing
95. direct successor = bezpośredni następca direct successor
96. direct application = bezpośrednie zastosowanie direct application
97. direct combat = bezpośrednia walka direct combat
98. direct subsidy = subsydium bezpośrednie direct subsidy
99. direct fire = na wprost direct fire
100. direct marketer = sprzedawca w marketingu bezpośrednim direct marketer
czasownik + direct
Kolokacji: 12
go direct • fly direct • sell direct • come direct • buy direct • ...
przysłówek + direct
Kolokacji: 9
most direct • unusually direct • fairly direct • refreshingly direct • brutally direct • ...
direct + przyimek
Kolokacji: 7
direct from • direct to • direct in • direct with • direct of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.