"direct confrontation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednia konfrontacja
 1. direct przymiotnik + confrontation rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  In a direct confrontation with his former friend, he would lose quickly.

 2. direct czasownik + confrontation rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Now, the hard-line opposition is more likely to feel it has nothing to lose by resorting to direct confrontation, and the ruling camp is more certain than ever to dig in hard.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo