"final confrontation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatnie starcie
  1. final przymiotnik + confrontation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The whole group then has their final confrontation with Chad.

powered by  eTutor logo