"violent confrontation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowna konfrontacja
  1. violent przymiotnik + confrontation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did not go so far as to call for violent confrontation.

powered by  eTutor logo