"direct authority" — Słownik kolokacji angielskich

direct authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednia władza
  1. direct przymiotnik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    There was no direct authority on the construction of that provision.