"direct participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośredni udział
  1. direct przymiotnik + participation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is against the law even to attend a dog fighting event, regardless of direct participation.

powered by  eTutor logo