PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Direct intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: direct intervention
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bezpośrednia interwencja
  1. direct przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Global political conditions make a direct American intervention difficult," he said.