"mieć pieniądze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć pieniądze" po polsku

mieć pieniądze potocznie

idiom
 1. be in the money
  • mieć pieniądze, być przy forsie potocznie
   He has a good job and he is in the money - you should marry him. (Ma dobrą pracę i jest przy forsie - powinnaś wyjść za niego za mąż.)
   I know that you are in the money - can you lend me some? I have to pay the bills. (Wiem, że masz pieniądze - czy możesz mi trochę pożyczyć? Muszę zapłacić rachunki.)
 2. be in the chips
obrazek do "money" po polsku obrazek do "money" po polsku
rzeczownik
 1. money *****
  • pieniądze [niepoliczalny]
   He said I owed him money. (On powiedział, że jestem mu winien pieniądze.)
   I didn't tell her you did it for money. (Nie powiedziałem jej, że zrobiłeś to dla pieniędzy.)
   Jack earns a lot of money. (Jack zarabia mnóstwo pieniędzy.)
   link synonim: cash
  • pieniądze (kwota, którą się otrzymuje w ramach wynagrodzenia) potocznie [niepoliczalny]
   The money I earn is not sufficient. (Pieniądze, które zarabiam nie wystarczają mi.)
 2. cash ***
  • pieniądze, grosiwo [niepoliczalny]
   I'm going shopping, I need some cash. (Idę na zakupy, potrzebuję trochę pieniędzy.)
   I've got little cash today. (Mam dzisiaj mało pieniędzy.)
   link synonim: money
 3. monies
 4. ends **
  • pieniądze, szmal slang
   He asked me if he could borrow some ends. (On zapytał mnie, czy może pożyczyć trochę szmalu.)
   You owe me some ends. (Jesteś mi winien pieniądze.)
 5. bean ***
  • grosz, pieniądze (często w przeczeniach)  BrE slang [policzalny]
   I'd like to go to the seaside but I don't have a bean. (Chciałbym pojechać nad morze, ale nie mam pieniędzy.)
   I don't have too much beans. (Nie mam zbyt wiele grosza.)
 6. cheese ***
  • pieniądze, kasa  AmE slang
   Amerykanie na zasiłku otrzymywali ser jako część swoich świadczeń, co później przekształciło się w znaczenie 'pieniądze' w slangu.
 7. bacon **
 8. lucre
 9. the purse strings
 10. Green Stamps AmE potocznie
 11. lolly   przestarzale
 12. oof slang
 13. ackers BrE slang
 14. bread and honey    BrE slang
idiom
 1. the green stuff
 2. do-re-mi   slang
rzeczownik
 1. currency **
 2. stamp **

Powiązane zwroty — "mieć pieniądze"

czasownik
wydawać (pieniądze) = spend +1 znaczenie
zarabiać (pieniądze) = earn
przyznawać (pieniądze dla kogoś) = award
zbierać (pieniądze na jakiś cel) = raise
stawiać (pieniądze) = lay +1 znaczenie
zwracać (pieniądze, dług) = repay
dostawać (pieniądze) = make
wpłacać (pieniądze do banku) = deposit
ofiarować (pieniądze na coś) = dedicate +1 znaczenie
przelewać (pieniądze) = transfer
zgarnąć (pieniądze) = pocket
spieniężyć = cash +1 znaczenie
wybierać (pieniądze z konta lub bankomatu) = withdraw
pożyczać (pieniądze od kogoś) = borrow
wyłudzać (pieniądze) = cheat +2 znaczenia
trwonić (pieniądze) = squander
sprzeniewierzać (pieniądze) = defraud
rozmieniać (pieniądze) = make change
ciułać (pieniądze) = scrimp
rzeczownik
emerytura (pieniądze) = pension
nadgodziny (pieniądze za dodatkowy czas pracy) = overtime
drobne (pieniądze) = small change
przymiotnik
pieniężny = monetary +1 znaczenie
winny (pieniądze) = indebted
phrasal verb
inne

"mieć pieniądze" — Słownik kolokacji angielskich

get money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć pieniądze
 1. get czasownik + money rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  You've got no money, and you can never keep a job for more than a month or two.

  Podobne kolokacje: