BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"winny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "winny" po polsku

winny

That 'Guilty' Look On Your Dog's Face Isn't Guilt At All
przymiotnik
 1. guilty ***
  • winny, pełen skruchy, skruszony
   "Are you feeling guilty?" "No." ("Czy czujesz się winny?" "Nie.")
   She wasn't able to hide the guilty look on her face. (Ona nie była w stanie ukryć swojego skruszonego wyrazu twarzy.)
 2. offending
 3. derelict
  • niedbały, nieuważny, winny (zaniedbania)
   Most road accidents are caused by derelict drivers. (Większość wypadków drogowych jest spowodowana przez nieuważnych kierowców.)
   The prime minister was deemed derelict in his duty since he didn't take the opportunity to prevent the worst-case scenario. (Premier został uznany winnym zaniedbania swoich powinności, ponieważ nie skorzystał z okazji, aby zapobiec najgorszemu scenariuszowi.)
 4. indebted
 5. winy
  • winny (o smaku wina)
 6. vinous
  • winny (mający smak lub zapach wina)
 7. blameful   oficjalnie
 8. hangdog
idiom
 1. at fault
  • winny, odpowiedzialny za coś
   According to the police, the driver was at fault for the accident. (Według policji kierowca był odpowiedzialny za wypadek.)
 2. on the hook AmE potocznie
czasownik
 1. culpable
 2. guilty of something

winny, winien

obrazek do "guilty" po polsku
przymiotnik
 1. guilty ***
  • winny, winien (np. popełnienia zbrodni)
   He's guilty of killing a man. (On jest winny zabójstwa mężczyzny.)
   My wife is not guilty. (Moja żona nie jest winna.)
   przeciwieństwo: not guilty
 2. blameworthy
 3. blamable , także: blameable

Powiązane zwroty — "winny"

rzeczownik
inne
przymiotnik
idiom
czasownik
obwiniać = blame +2 znaczenia
uznawać (że ktoś jest winny lub niewinny) = adjudge
powiedzenie

"winny" — Słownik kolokacji angielskich

at fault kolokacja
 1. at przyimek + fault rzeczownik = winny, odpowiedzialny za coś
  Bardzo silna kolokacja

  So could the men be considered at fault for giving her what she wanted?

  Podobne kolokacje:
on the hook kolokacja
 1. on przyimek + hook rzeczownik = zadłużony, dłużny, winny (pieniądze)
  Zwykła kolokacja

  The girl came in with the story on her own hook.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo