BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"offender" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "offender" po angielsku

offender **

rzeczownik
  1. przestępca [policzalny]
    My father was a repeat sex offender. (Mój ojciec był wielokrotnym przestępcą seksualnym.)
  2. winowajca [policzalny]
    It will be difficult to decide the offender in this case. (Ciężko będzie określić winowajcę w tej sprawie.)
  3. sprawca (np. wypadku)
    The offender got sentenced for three years of jail. (Sprawca został skazany na trzy lata więzienia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo