BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"przestępca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przestępca" po polsku

przestępca

rzeczownik
 1. criminal ***
  • kryminalista, przestępca [COUNTABLE]
   The criminal resisted being taken to prison. (Przestępca opierał się przed zabraniem go do więzienia.)
   The way to catch a criminal is to think like one. (Sposobem na złapanie przestępcy jest myśleć jak on.)
 2. offender **   [COUNTABLE]
  My father was a repeat sex offender. (Mój ojciec był wielokrotnym przestępcą seksualnym.)
 3. villain *
  • drań, łajdak, łotr, nikczemnik, przestępca
   From what she has told me, this man is a villain. (Z tego co mi powiedziała, wynika, że ten człowiek jest przestępcą.)
   Come here and face justice, villain! (Chodź tu i staw czoła sprawiedliwości, łotrze!)
 4. perpetrator * , perp (skrót) American English informal
  • przestępca, sprawca przestępstwa formal
   The alleged perpetrator has turned himself in to the police and is awaiting trial. (Domniemany sprawca sam wydał się policji i oczekuje na proces.)
   The perpetrator of that crime is behind bars. (Sprawca tego przestępstwa jest już za kratkami.)
 5. felon
  • przestępca, zbrodniarz
   I heard he is a convicted felon. (Słyszałem, że on jest skazanym przestępcą.)
   This company does not hire any felons. (Ta firma nie zatrudnia żadnych przestępców.)
 6. delinquent
  • delikwent, przestępca, winowajca
   The number of juvenile delinquents has increased. (Liczba młodocianych przestępców zwiększyła się.)
 7. lawbreaker , law-breaker
 8. transgressor  
 9. desperado

"przestępca" — Słownik kolokacji angielskich

law breaker kolokacja
 1. law rzeczownik + breaker rzeczownik = przestępca, łamiący prawo
  Luźna kolokacja

  Nevertheless, he has had it with the law breakers, he said.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo