TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"of faults" — Słownik kolokacji angielskich

of faults kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z win
  1. of przyimek + fault rzeczownik
    Silna kolokacja

    The likely age range of the fault is 430-390 million years ago.

    Podobne kolokacje: