"fundusze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fundusze" po polsku

fundusze

rzeczownik
 1. funds ***
  • fundusze, środki pieniężne
   Federal funds already support about 45 percent of the program. (Fundusze federalne już zapewniły około 45 procent programu.)
   The hospital has the funds for the new medical equipment. (Szpital posiada środki pieniężne na nowe urządzenia medyczne.)
 2. purse **
 3. monies
 4. bankroll
 5. a roll of banknotes American English
rzeczownik
 1. fund *****   [COUNTABLE]
  They set up a restoration fund. (Oni założyli fundusz na renowację.)
  The purpose of this event was to raise funds to help the homeless. (Celem tego wydarzenia było zebranie funduszy na pomoc bezdomnym.)
  Unfortunately, our funds are very limited. (Niestety, nasze fundusze są bardzo ograniczone.)

Powiązane zwroty — "fundusze"

czasownik
rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo