Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"liczenie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "liczenie się" po polsku

liczenie się

rzeczownik
 1. weighing
 2. mattering  
 3. recking
obrazek do "charge" po polsku
czasownik
 1. charge , *****
  • liczyć, pobierać (np. opłatę, prowizję), obciążyć czyjś rachunek (np. za drinki) [przechodni/nieprzechodni]
   to ask a given amount of money for something
   I was charged 50 cents and entered the museum. (Pobrano ode mnie opłatę w wysokości 50 centów i wszedłem do muzeum.)
   He charged them 20 dollars. (On pobrał od nich opłatę w wysokości 20 dolarów.)
   The hotel charges $200 a night. (Hotel pobiera opłatę 200 dolarów za noc.)
   Charge me for the drinks. (Obciąż mój rachunek za drinki.)
   We have to charge him for the room he booked. (Musimy obciążyć jego rachunek za pokój, który zarezerwował.)
 2. number ***** , także: no. *****
  • liczyć (składać się na coś)
   Our office numbers 500 workers. (Nasze biuro liczy 500 pracowników.)
   This set numbers 5 screwdrivers. (Ten zestaw liczy 5 śrubokrętów.)
  • liczyć
   I numbered the kids and someone is missing. (Policzyłem dzieci i kogoś brakuje.)
   Number the apples and oranges. (Policz jabłka i pomarańcze.)
 3. count **** , także: count up
  • liczyć (np. do pięciu) [nieprzechodni]
   I'll count up to ten. (Policzę do dziesięciu.)
   Count to 100 and we will hide. (Policz do 100, a my się schowamy.)
   He's five and he can count to 100! (On ma pięć lat i umie policzyć do 100!)
 4. count ****
 5. tally *
  • liczyć (np. głosy), zestawiać (wydatki, przychody)
   The votes are still being tallied. (Głosy nadal są liczone.)
 6. reckon *
  • liczyć (np. dni), kalkulować (np. odległość), rachować oficjalnie [przechodni]
   The analyst reckoned that the sales value has increased by 7%. (Analityk obliczył, że wartość sprzedaży wzrosła o 7%.)
   Our profits are reckoned to be around $5000. (Nasze zyski są obliczone w kwocie około 5000 $.)
 7. cipher , także: cypher
 8. compt
rzeczownik
 1. count ****
  • obliczanie, liczenie, kalkulacja (czynność) [policzalny]
   She did a quick count of how many chairs they had. (Ona szybko policzyła, ile mieli krzeseł.)
   At the last count, only 200 people were interested. (Podczas ostatniego liczenia, tylko 200 osób było zainteresowanych.)
   I lost count after 100. (Powyżej 100 straciłem rachubę.)
 2. counting  
  There was an error during counting, so we'll have to do that again. (Wystąpił błąd podczas liczenia, więc musimy je wykonać jeszcze raz.)
 3. reckoning
 4. numeration
 5. relying
 6. tallying
 7. compting
czasownik
 1. matter *****
  • liczyć się, mieć znaczenie [nieprzechodni]
   It doesn't matter anymore. (To nie ma już znaczenia.)
   That was all that mattered for him. (To było wszystko, co się dla niego liczyło.)
   It doesn't matter how you feel. (Nie ma znaczenia, jak się czujesz.)
 2. count ****
 3. respect ****
  • liczyć się, respektować, uszanować [przechodni]
   He does not respect what other people tell him. (On nie szanuje tego, co mówią mu inni ludzie.)
   You should respect your father's words, he always wants best for you. (Powinieneś respektować słowa twojego ojca, on chce dla ciebie jak najlepiej.)
   We should respect her wishes. (Powinniśmy uszanować jej życzenia.)
 4. weigh ***
  • mieć znaczenie, liczyć się, mieć wpływ oficjalnie [nieprzechodni]
   Don't worry about this mistake - it won't weigh to your final grade. (Nie martw się tym błędem - nie będzie miał wpływu na twoją ocenę końcową.)
   Your behaviour weighs - they won't give you that job if you're rude. (Twoje zachowanie ma znaczenie - nie dadzą ci tej pracy, jeśli będziesz niegrzeczny.)
 5. reck