BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"leki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "leki" po polsku

leki

rzeczownik
 1. drugs ****  
  I must have caught a cold. Need to buy some drugs. (Musiałem się przeziębić. Muszę kupić jakieś leki.)
 2. pharmaceuticals
  • leki, farmaceutyki
   In some Member States, patients lack easy access to even the most basic information about the pharmaceuticals they are prescribed. (W niektórych państwach członkowskich pacjenci nie mają łatwego dostępu nawet do najbardziej podstawowych informacji na temat przepisanych im leków.)
   I went to the doctor to get a prescription for my pharmaceuticals. (Poszedłem do lekarza, żeby dostać receptę na moje leki.)

lek

rzeczownik
 1. medicine *** , drug ***** , także: med , także: medication , ** , także: medicinal product , także: pharmaceutical , także: pharmaceutical drug
  • lek, produkt leczniczy
   You can buy this medicine only on prescription. (Możesz kupić ten lek tylko na receptę.)
   This drug can be found at any drugstore. (Ten lek można znaleźć w każdej aptece.)
   You don't need any meds, you're as healthy as a fiddle. (Nie potrzebujesz żadnych leków, jesteś zdrowy jak koń.)
 2. drug *****
  • lek, lekarstwo [COUNTABLE]
   This drug cannot be used in combination with alcohol. (Ten lek nie może być używany w połączeniu z alkoholem.)
   Take this drug and you'll get better. (Weź to lekarstwo, a ci się polepszy.)
   link synonim: medicine
 3. cure **
 4. lek
 5. medicament
 6. medical preparation
Fear ,
rzeczownik
 1. fear ****
  • strach, lęk [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I will never get on a plane. I have a fear of flying. (Nigdy nie wsiądę do samolotu. Mam lęk przed lataniem.)
   She lives in a constant fear. (Ona żyje w ciągłym strachu.)
 2. anxiety , ***
  • niepokój, obawa, lęk (uczucie niepokoju) [UNCOUNTABLE]
   He was watching me with anxiety in his eyes. (On patrzył na mnie z obawą w oczach.)
   These tablets will reduce your stress and anxiety. (Te tabletki obniżą twój stres i niepokój.)
   link synonim: concern
 3. apprehension
  • lęk, obawa
   I know that there is some apprehension with regard to these figures. (Wiem, że te liczby budzą pewne obawy.)
 4. dread literary *
  • strach, lęk
   Does the thought of flying fill you with dread? (Czy myśl o lataniu wypełnia cię strachem?)
   The dread of death often makes us passive. (Strach przed śmiercią często czyni nas pasywnymi.)
   They lived in dread of losing their house. (Oni żyli w lęku przed stratą swojego domu.)
   His dread that she will get sick gave him sleepless nights. (Jego strach, że ona zachoruje, spędzał mu sen z powiek.)
 5. angst
 6. trepidation
 7. jumps
 8. fearfulness
 9. pavor
 10. anxiousness
rzeczownik
 1. saddlebow

Powiązane zwroty — "leki"

rzeczownik
leczenie = treatment +5 znaczeń
lekarstwo = remedy +4 znaczenia
specyfik (lek) = specific , specif. (skrót)
azydotymidyna (lek o działaniu anty-HIV) = AZT , azidothymidine
kodeina (lek) = codeine , także: codeina , także: codeia
czasownik
przymiotnik
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo