"shed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shed czasownik

shed + rzeczownik
Kolokacji: 37
shed light • shed tears • shed blood • shed several pounds • shed one's skin • shed one's image • ...
czasownik + shed
Kolokacji: 3
try to shed • begin shedding • start shedding
shed + przyimek
Kolokacji: 19
shed on • shed at • shed for • shed in • shed to • ...
shed + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 10
shed light • quickly shed • finally shed • gradually shed • naturally shed • ...
1. shed light = rzucać światło (ułatwiać zrozumienie) shed light
2. quickly shed = szybko zrzuć quickly shed
3. gradually shed = stopniowo zrzuć gradually shed
4. naturally shed = naturalnie zrzuć naturally shed
5. constantly shed = ciągle zrzuć constantly shed
6. easily shed = łatwo zrzuć easily shed
7. periodically shed = okresowo zrzucaj periodically shed
8. slowly shed = wolno zrzuć slowly shed
(2) finally, eventually
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.