"constantly shed" — Słownik kolokacji angielskich

constantly shed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle zrzuć
  1. shed czasownik + constantly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    All materials constantly shed molecules, which float into the nose or are sucked in through breathing.

powered by  eTutor logo