"shed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shed czasownik

shed + rzeczownik
Kolokacji: 37
shed light • shed tears • shed blood • shed several pounds • shed one's skin • shed one's image • ...
czasownik + shed
Kolokacji: 3
try to shed • begin shedding • start shedding
shed + przyimek
Kolokacji: 19
shed on • shed at • shed for • shed in • shed to • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) on, at, for, in, to, ...
Kolokacji: 9
1. shed by = zrzucać przez shed by
2. shed into = zrzucać do shed into
3. shed during = zrzucać podczas shed during
4. shed after = zrzuć potem shed after
5. shed through = zrzuć całkowicie shed through
6. shed behind = zrzuć z tyłu shed behind
7. shed since = zrzuć od tej pory shed since
8. shed before = zrzuć wcześniej shed before
9. shed about = zrzucać około shed about
10. shed off = zrzucać daleko shed off
shed + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 10
shed light • quickly shed • finally shed • gradually shed • naturally shed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.