"shed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shed czasownik

shed + rzeczownik
Kolokacji: 37
shed light • shed tears • shed blood • shed several pounds • shed one's skin • shed one's image • ...
czasownik + shed
Kolokacji: 3
try to shed • begin shedding • start shedding
shed + przyimek
Kolokacji: 19
shed on • shed at • shed for • shed in • shed to • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) on, at, for, in, to, ...
Kolokacji: 9
1. shed on = zrzucać na shed on
2. shed for = zrzucać dla shed for
3. shed at = zrzucać przy shed at
4. shed in = zrzucać w shed in
5. shed to = zrzucać aby shed to
6. shed from = zrzucać z shed from
7. shed with = zrzucać z shed with
8. shed over = zrzucać ponad shed over
9. shed upon = zrzucać na shed upon
shed + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 10
shed light • quickly shed • finally shed • gradually shed • naturally shed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.