"shed dirt" — Słownik kolokacji angielskich

shed dirt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odprowadzony brud
  1. shed czasownik + dirt rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Fluted taillamps shed water and dirt, just like those Mercedes would adopt in the '70s.

    Podobne kolokacje: