"shed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shed czasownik

shed + rzeczownik
Kolokacji: 37
shed light • shed tears • shed blood • shed several pounds • shed one's skin • shed one's image • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) light, weight, heat
Kolokacji: 3
(2) tear, dirt
Kolokacji: 2
(4) pound, staff
Kolokacji: 2
(5) skin, jacket
Kolokacji: 2
1. shed one's skin = zrzucać czyjś skóra shed one's skin
2. shed one's jacket = zrzucać czyjś marynarka shed one's jacket
(7) water, rain, debris
Kolokacji: 3
(8) coat, hair, feather
Kolokacji: 3
(9) leaf, bit, piece, flake
Kolokacji: 4
(11) layer, snow
Kolokacji: 2
czasownik + shed
Kolokacji: 3
try to shed • begin shedding • start shedding
shed + przyimek
Kolokacji: 19
shed on • shed at • shed for • shed in • shed to • ...
shed + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 10
shed light • quickly shed • finally shed • gradually shed • naturally shed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.