"shed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shed czasownik

shed + rzeczownik
Kolokacji: 37
shed light • shed tears • shed blood • shed several pounds • shed one's skin • shed one's image • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. shed light = rzucać światło (ułatwiać zrozumienie) shed light
2. shed tears = wylewać łzy, ronić łzy shed tears
5. shed one's skin = zrzucać czyjś skóra shed one's skin
6. shed one's image = zrzucać czyjś obraz shed one's image
7. shed several jobs = pozbądź się kilku prac shed several jobs
8. shed one's clothes = zrzucać czyjś ubranie shed one's clothes
9. shed weight = zrzucona waga shed weight
czasownik + shed
Kolokacji: 3
try to shed • begin shedding • start shedding
shed + przyimek
Kolokacji: 19
shed on • shed at • shed for • shed in • shed to • ...
shed + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 10
shed light • quickly shed • finally shed • gradually shed • naturally shed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.