"shed one's skin" — Słownik kolokacji angielskich

shed one's skin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucać czyjś skóra
  1. shed czasownik + skin rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Now here's a number that really makes me want to shed my skin!"

    Podobne kolokacje: