"shed upon" — Słownik kolokacji angielskich

shed upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucać na
  1. shed czasownik + upon przyimek
    Zwykła kolokacja

    With an emphasis on anything that might shed light upon our current situation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo