"quickly shed" — Słownik kolokacji angielskich

quickly shed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybko zrzuć
  1. shed czasownik + quickly przysłówek
    Luźna kolokacja

    The heat hit her immediately, making her gasp, and she quickly shed some layers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo