"naturally shed" — Słownik kolokacji angielskich

naturally shed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naturalnie zrzuć
  1. shed czasownik + naturally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The hair then sheds naturally and re-growth is inhibited.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo