"shed over" — Słownik kolokacji angielskich

shed over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrzucać ponad
  1. shed czasownik + over przyimek
    Silna kolokacja

    They shed him despite his status as their most successful pitcher (28-21) over the last two years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo