"easily shed" — Słownik kolokacji angielskich

easily shed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łatwo zrzuć
  1. shed czasownik + easily przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The arms are extremely fragile and easily shed, coming away either whole or in pieces.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo